ÁNH SÁNG & NGHỆ THUẬT: NGUỒN NĂNG LƯỢNG CUỘC SỐNG

Ánh sáng luôn là nguồn sống và năng lượng cũng như nguồn cảm hứng cho loài người. Khi lĩnh vực chiếu sáng phát triển, những người sáng tạo đã sử dụng nó trong các tác phẩm nghệ thuật và dự án của họ. Nhiều tác phẩm nghệ thuật, triển lãm, và sắp đặt thú vị liên quan đến ánh sáng và ánh sáng đã được hiện thực hóa không chỉ trong những năm gần đây mà còn vào đầu thế kỷ trước.

Light & Art

 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0976920976