LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ HDP Việt Nam

 

Địa chỉ: No 22 Tuong Mai st, Hoang Mai district, Ha Noi, Viet Nam
Điện thoại: Tel: +84-4-62942233/ 66615057
Email: infor@hdptech.com.vn
Điện thoại di động: Hotline: +(84)96 385 4466