Bóng đèn diệt khuẩn chuyên dụng PURITEC HNS 11W G23

Bóng đèn diệt khuẩn chuyên dụng PURITEC HNS 11W G23 diệt khuẩn cực kỳ tối ưu và hiệu quả ở trong không khí, nước và bề mặt.

Danh mục: