Bóng đèn tuýp LED T8 chiếu sáng đỉnh cao

Loại đèn hết sức phổ biến mà gia đình nào, công trình nào cũng sử dụng đó là đèn tuýp T8 đang dần thay thế cho đèn tuýp huỳnh quang.