Đèn LED BOLLARDS CARLO DECO DR3.000 cho sân vườn (Đèn Landscape)