Đèn LED Thanh Tridonic dùng trong chiếu hắt và bảng đèn quảng cáo

Đèn LED Thanh Tridonic lý tưởng cho chiếu hắt và bảng đèn quảng cáo, lan tỏa ánh sáng đồng đều ngay cả khi một số module LED được sử dụng cùng nhau.

Danh mục: