Đèn Tuýp LED T5 37W Tube RL-T5 HE, 16mm Ø, base G5 của Radium sản xuất tại Đức

Giải pháp thay thế phù hợp nhất với các bóng đèn Halogen và đèn sợi đốt 80W là đèn tuýp LED T5 của hãng Radium được sản xuất ở Đức

Danh mục: