Nguồn Driver Dimmer cho đèn LED của Tridonic LCA 30W 250–700mA

Nguồn Driver dimmer được sản xuất từ EU và được test report. Tridonic đã đi đầu về nghiên cứu công nghệ DIMMER cho đèn LED tốt nhất trên thế giới.