Nguồn LED Tridonic- Udriver LCI 65W 350/500 / 700 / 1050mA OTD EC

Nguồn LED Tridonic- Udriver LCI cấp bảo vệ IP67 vỏ bằng nhôm dùng được với các cấp công suất 65W, 100W, 150W.